Josif Pančić

Упис првака 2020-21

31.03.2020.

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е 

 

Упис деце у први разред основне школе, који традиционално почиње 1. априла, ове године ће, због актуелне ситуације и ванредног стања, почети касније.

Уместо уписа, родитељи и други законски заступници ће од среде, 1. априла 2020. године бити у могућности да ступе у контакт са школом у коју желе да упишу своје дете преко нове услуге „Исказивање интересовања за упис у основну школу“ на Порталу еУправа (https://euprava.gov.rs).

(Захтеве за упис деце која не живе на територији школе, а које су родитељи предавали школи (сем да дете П.Ђ. због недостатка матичног броја), на портал заинтересованих родитеља школа је већ унела 100 захтева).

Када почне уписни процес, захтеви ће се одобравати према динамици подношења захтева у школи, које су родитељи обавили од септембра 2019., до фебруара 2020. и према динамици уписа деце која живе на територији школе

Сви родитељи који ће користити ову електронску услугу, биће обавештени о датуму уписа чим исти буде био дефинисан. 

 

Милан Бајић, директор школе

 

 


 

27.03.2020.

 

ПОШТОВАНИ РОДИТЕЉИ БУДУЋИХ ПРВАКА!

 

Упис ученика у први разред, због ванредног стања, неће се обављати на досадашњи начин. У школе још нису стигла упутства како ће се уписивати прваци. По добијању званичних информација о упису, објавићемо их на сајту школе и улазним вратима.

ПРАТИТЕ САЈТ ШКОЛЕ ГДЕ ЋЕ БИТИ ЗВАНИЧНА ИНФОРМАЦИЈА.

Милан Бајић, директор школе

 

 


 

02.09.2019.

 

ПОШТОВАНИ РОДИТЕЉИ БУДУЋИХ ПРВАКА!

 

Обавештавамо родитеље који већ имају децу у школи а не живе на територији школе, да имају могућност да од 2 септембра до 30. новембра 2019. доставе Захтев за упис детета у први разред ради прецизније евиденције заинтересованих за упис који ће им одмах бити одобрен. Уколико не искористе ову могућност њихови Захтеви биће усвајани по редоследу предавања у зависности од могућег броја уписаних нових ђака.

Сви остали родитељи који намеравају да упишу децу у нашу школу а не живе на територији школе, могу образац Захтева за упис потписивати у школи од понедељка, 2. децембра 2019. године.


Обавештавамо Вас да ће се упис деце у први разред основне школе, за школску 2020/2021. годину обавити у времену од 01. априла 2020. до 31.маја 2020.

Ученици имају могућност коришћења продуженог боравка у првом и другом разреду, до попуне три одељења. Још једном напомињемо да је број места у боравку ограничен на три одељења.

Према чл. 18. Закона о основама система образовања и васпитања (''Сл.гл. РС” бр. 72/09; 52/11; 55/13; 35/13 - аутентично тумачење; 68/15; 62/16 - одлуке УС и 88/2017) у први разред се уписују деца рођена 2013. године и деца рођена до 28.02.2014. год.

За превремени упис у школу могу се пријавити и деца рођена од 01.03. до 01.09.2014.год. Провера спремности за полазак у школу ове деце вршиће се у јуну 2020. године.

Школа је дужна да упише дете које има пребивалиште на подручју школе.

Школа може да упише и дете са подручја друге школе, на захтев родитеља, а у складу са просторним могућностима школе. Родитељ може да изабере основну школу у коју ће да упише дете, о чему подноси захтев изабраној школи (секретару школе) од 02.12.2019. Приликом уписа (предаје тpажених докумената и давања тражених информација) секретар заказује тестирање код психолога или педагога.

 

ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТАЦИЈА:

1. Извод из матичне књиге рођених (оверен препис или фотокопија) која може бити старија од 6 месеци;

2. Потврда о здравственом стању детета;

3. Доказ о територијалној припадности школи (фотокопија пријаве стана или фотокопија личне карте);

4. Уверење (до издавања уверења – Потврда) Предшколске установе о похађању предшколског програма.

 

Упис ће се обављати у канцеларији секретара школе, сваког радног дана од 8 – 14 часова. Због родитеља који не могу доћи у преподневним часовима, секретар ће понедељком вршити упис после подне од 13 – 18 часова.

Само понедељак, први дан уписа, секретар ради пре подне понедељком, за време уписа.

 

СЕКРЕТАР ШКОЛЕ:
Бранка Ћурчић

 

Ви сте овде: Почетна Актуелно Прваци Упис првака 2020-21