Josif Pančić

Школски распоред

ПОСЛОВИ УЧИТЕЉА ОД I ДО IV РАЗРЕДА

Име и презиме учитеља Одељење
Јован Мицић 1/1
Снежана Милаковић-Лакић 1/2
Гордана Симовић 1/3
Споменка Марковић 1/4
Невена Опалић 1/5
Сузана Милаковић 1/6
Маја Марковић 2/1
Ивана Марковић 2/2
Љиљана Јованоски 2/3
Данијела Максимовић 2/4
Мирјана Ђукаловић 2/5
Ива Иванчевић Илић 2/6
Зоран Гаврић 3/1
Радмила Жежељ 3/2
Бојана Плавшић 3/3
Јована Калезић 3/4
Сандра Мирчић 3/5
Татјана Филиповић 3/6
Радмила Вукић 4/1
Сандра Планић 4/2
Јасмина Ђорђевић Ерет 4/3
Драгана Мирковић 4/4
Силвана Лазић 4/5
Мирјана Ковачевић 4/6
Здравка Говедарица Продужени боравак 1/1,4
Јелена Дамјановић Продужени боравак 1/2,6
Милка Чичић Продужени боравак 1/3,5
Катарина Танацковић Продужени боравак 2/1,4
Марица Петковић Продужени боравак 2/2,5
Персида Петровић Продужени боравак 2/3,6

 

ПОСЛОВИ НАСТАВНИКА ПРЕДМЕТНЕ НАСТАВЕ

Име и презиме наставника,
старешинство и наставни предмет
Одељење
Слађана Тодоровић
одељ.ст. 7/5
Српски језик
5/2.6
7/2.5
Јелена Вуковић
Српски језик
6/4.6
Марија Димитријевић
одељ.ст. 5/3
Српски језик

5/1,3
7/3,4

Елеонора Остојић
одељ.ст. 6/1
Српски језик
6/1,5
8/2,3,6
Весна Данкулов
одељ.ст. 5/5
Српски језик
5/4,5
7/1,6
Светлана Лакићевић
одељ.ст. 6/2
Српски језик
6/2,3
8/1,4,5
Мирослав Антонић
одељ.ст. 6/4
Математика
6/2,4,6
8/5,6
Игор Петковић
Математика
6/1,3,5
8/1
Радмила Гаврић
Математика
5/2,5
8/2,3,4
Сања Глигорић
одељ.ст. 7/2
Математика
5/1,3
7/1,2,6
Драгана Николић
Математика
5/4,6
7/3,4,5
Марија Панић
одељ.ст. 5/4
Енглески језик
1/3,6 ; 3/1,2,3,4,6
5/4,5,6
Ивана Милисављевић
одељ.ст. 7/1
Енглески језик
5/1,2,3
7/1,2,3,4,5,6
Маја Веселиновић
Енглески језик
1/1,2,4,5 ; 3/5 ; 4/1,2,3
6/1,2
Оливера Крстић
одељ.ст. 8/3
Енглески језик
2/1,2,3,4,5,6 ; 4/4,5,6
8/3
Ивана Јовановић
одељ.ст. 8/2
Енглески језик
6/3,4,5,6
8/2,4,5,6
Даринка Одабашић
одељ.ст. 7/6
Француски језик
5/2,3,4
7/1,2,3,4,5,6
Катерина Новаковић
Француски језик
4/1,2,3,4,5,6
Милосав Дабетић
одељ.ст. 8/6
Француски језик
6/1,2,4,5,6
8/1,4,5,6
Весна Вујовић
одељ.ст. 6/3
Француски језик, грађ. васпитање
5/1,5,6 ; 6/3 ; 8/2,3
г: 6/2,4 ; 8/2,5,6
Мр.Весна Албијанић
Биологија
6/1,2,3,4,5,6
8/3,4,5,6
Славица Радојчић
Биологија
5/1,2,3,4,5,6
7/1,4,5,6
Лидија Новаковић
Биологија
7/2,3
8/1,2
Мирјана Димитријевић
одељ.ст. 7/4
Географија
6/1,3,4,5,6
7/1,2,3,4,5,6
Драгана Јанковић
одељ.ст. 5/1
Географија
5/1,2,3,4,5,6 ; 6-2
8/1,2,3,4,5,6
Наташа Сејменов
Историја
5/1,2,3,4,5,6 ; 6-3
7/1,2,3,4,5,6
Мирослав Стојановић
одељ.ст. 8/5
Историја
6/1,2,4,5,6
8/1,2,3,4,5,6
Миомир Ранђеловић
Хемија
7/1,2,3,4,5,6
8/1,2,3,6
Славица Маричић
Физика
6/1,2,3,4,5,6
7/2,4,5,6
Љиљана Лазаревић Милојевић
одељ.ст. 8/4
Физика, Хемија
7/1,3 ; 8/1,2,3,4,5,6
8/4,5
Александра Обрадовић
одељ.ст. 6/5
Техничко и информатичко обр.
6/1,2,3,4,5,6
8/3,4,5,6
Славољуб Васић
одељ.ст. 8/1
Техничко и информатичко обр.
6/1,2,3,4,5,6
8/1,2,5,6
Мирослав Радић
Техничко и информатичко обр.
5/2,5
7/1,2,3,4,5,6
Милан Милојевић
одељ.ст. 7/3
Техничко и информатичко обр.
5/1,3,4,6
7/1,2,3,4,5,6
Данка Петровић
одељ.ст. 5/2
Техничко и информатичко обр.
5/1,2,3,4,5,6
8/1,2,3,4
Петра Стојковић
Музичка култура
6/1,2,3,4
8/1,2,3,4,5,6
Петра Стојковић
ИП-Хор и оркестар
6/2,3,5
7/3,4,6
Татјана Маћејка Трајковић
одељ.ст. 5/6
Музичка култура
5/1,2,3,4,5,6 ; 6/5,6
7/1,2,3,4,5,6
Драгана Ристић
одељ.ст. 6/6
Ликовна култура
5/3,4,5,6 ; 6/1,2,3,5,6
7/1,4 ; 8/1,2,3,4,5,6
Соња Гајић
Ликовна култура
5/1,2 ; 7/3,5
Ана Живковић
Ликовна култура
6/4 ; 7/2,6 ; 8/2
Милица Белаћевић
Физичко васпитање
5/2 ; 6/2,4,5; 8/2,4,6
ИС 6/1,3,5 ; 8/1,3,5
Радоје Гледовић
Физичко васпитање
5/2,4,6 ; 6/1,3 ; 7/3,5 ; 8/1,3,5
ИС 7/2,4,6
Радмила Јовићевић
Физичко васпитање
5/1,3,5 ; 6/6 ; 7/2,4,6
ИС 7/1,3,5
Марија Петровић
Физичко васпитање
ИС 6/1,4,6 ; 8/6
Зоран Илић
Физичко васпитање
5/4,6 ; 7/1
ИС 8/2,4
Татјана Пантелић
Информатика и рачунарство
5/1-6 ; 6/1-6
7/1,3,4,5,6 ; 8/1,2,4,5,6
Марјана Младеновић
Информатика и рачунарство
5/1-6 ; 6/1-6
7/1,2,3,4,6 ; 8/1,2,3,5,6
Данијела Бојковић
Верска настава
5/1-6 ; 6/1-6
7/1-6 ; 8/1-6
Милица Ракић
Верска настава
2/1-6 ; 4/1-6
Маријана Пуношевац
Верска настава
1/1-6 ; 3/1-6
Марија Николић
Грађанско васпитање
5/1,2,3,6
7/3,4,5,6
Невена Димитријевић
Грађанско васпитање
5/4,5 ; 6/1,3,5,6
7/1,2 ; 8/1,3,4

 

Ви сте овде: Почетна Настава Школски распоред