Josif Pančić

Тимови

Стручни актив за развој школског програма

Стручни актив за развој школског програма чине председници стручних већа за области предмета, руководиоци разредних већа, наставници који воде изборну наставу, педагог и психолог. Председник овог актива је Марија Николић.

 

Педагошки колегијум

Педагошки колегијум чине: председник Стручног већа за разредну наставу, председник Стручног већа за развојно планирање, председник Стручног актива за развој школског програма и председници стручних већа за области предмета, као и представник стручних сарадника. Педагошким колегијумом председава и руководи директор школе.

 

Тим за школско развојно планирање

Чланови тима за школско развојно планирање:

 • Зоран Гаврић, професор разредне наставе, руководилац Тима
 • Данијела Бојковић, професор верске наставе
 • Драгана Ристић, професор ликовне културе
 • Татјана Маћејка Трајковић, професор музичке културе
 • Ива Иванчевић Илић, професор разредне наставе
 • Мирјана Ковачевић, професор разредне наставе
 • Гордана Симовић, професор разредне наставе
 • Милка Чичић, професор разредне наставе
 • Радмила Жежељ, професор разредне наставе
 • Татјана Пантелић, професор информатике и рачунарства
 • Марјана Младеновић, професор информатике и рачунарства
 • Ивана Милисављевић, професор енглеског језика
 • Мирослав Радић, професор техничког и информатичког образовања
 • Радмила Јовићевић, професор физичког васпитања
 • Биљана Лазаревић, педагог
 • Представник Ученичког парламента
 • Тамара Ољача, представник Савета родитеља

 

Тим за заштиту ученика од насиља

Тим за заштиту ученика од насиља броји 19 чланова, али по потреби ће укључивати и остале запослене. Координатор овог тима за школску 2017/2018.годину је психолог Милена Вукашиновић. Чланови Тима за заштиту ученика од насиља су:

 • Милена Вукашиновић, психолог, руководилац Тима
 • Данијела Бојковић, професор верске наставе
 • Радоје Гледовић, професор физичког васпитања
 • Данијела Максимовић, професор разредне наставе
 • Маја Марковић, професор разредне наставе
 • Ива Иванчевић Илић, професор разредне наставе
 • Радмила Вукић, професор разредне наставе
 • Мирјана Ћукаловић, професор разредне наставе
 • Јован Мицић, професор разредне наставе
 • Славица Маричић, професор физике
 • Игор Петковић, професор математике
 • Александра Обрадовић, професор ТИО
 • Весна Албијанић, професор биологије
 • Миомир Ранђеловић, професор хемије
 • Данка Петровић, професор ТИО
 • Милан Милојевић, професор ТИО
 • Драгана Јешић, помоћник директора
 • Катарина Танацковић, професор разредне наставе
 • Драшко Топаловић, представник Савета родитеља

 

Тим за самовредновање

Руководилац Тима за самовредновање за школску 2017/2018. годину је Данка Петровић, професор техничког и информатичког образовања.

Чланови Тима за самовредновање су:

 • Данка Петровић, професор ТИО, руководилац Тима
 • Бојана Плавшић, професор разредне наставе
 • Радмила Мијатовић, професор српског језика
 • Данијела Максимовић, професор разредне наставе
 • Ивана Марковић, професор разредне наставе
 • Сандра Планић, професор разредне наставе
 • Сузана Милаковић, професор разредне наставе
 • Здравка Говедарица, професор разредне наставе
 • Сандра Мирчић, професор разредне наставе
 • Драгана Јанковић, професор географије
 • Татјана Пантелић, професор информатике и рачунарства
 • Марјана Младеновић, професор информатике и рачунарства
 • Маја Веселиновић, професор енглеског језика
 • Катерина Новаковић, професор француског језика
 • Игор Петковић, професор математике
 • Мирослав Радић, професор ТИО
 • Милица Белаћевић, професор физичког васпитања
 • Марија Николић, представник Савета родитеља

 

Стручни тим за инклузивно образовање

Руководилац Тима за инклузивно образовање је Валентина Антић, психолог.

Чланови Тима за инклузивно образовање су:

 • Валентина Антић, психолог, руководилац Тима
 • Љиљана Јованоски, професор разредне наставе
 • Драгана Мирковић, професор разредне наставе
 • Споменка Марковић, професор разредне наставе
 • Татјана Филиповић, професор разредне наставе
 • Радмила Жежељ, професор разредне наставе
 • Персида Петровић, професор разредне наставе
 • Марица Петковић, професор разредне наставе
 • Марија Панић, професор енглеског језика
 • Славица Радојчић, професор биологије
 • Мирјана Димитријевић, професор географије
 • Снежана Милановић-Лакић, професор разредне наставе
 • Невена Опалић, професор разредне наставе
 • Марија Николић, професор грађанског васпитања
 • Драгана Јешић, професор биологије, помоћник директора
 • Биљана Лазаревић, педагог
 • Милена Вукашиновић, психолог

 

Тим за професионалну оријентацију

Тим за професионалну оријентацију у школској 2017/18. години чине:

 • Биљана Лазаревић, координатор Тима
 • Славољуб Васић, професор ТИО
 • Ивана Јовановић, професор енглеског језика
 • Оливера Крстић, професор енглеског језика
 • Љиљана Лазаревић Милојевић, професор физике и хемије
 • Мирослав Стојановић, професор историје
 • Милосав Дабетић, професор француског језика
 • Ивана Милисављевић, професор енглеског језика
 • Сања Глигорић, професор математике
 • Милан Милојевић, професор ТИО
 • Мирјана Димитријевић, професор географије
 • Слађана Тодоровић, професор српског језика
 • Даринка Одабашић, професор француског језика
 • Милена Вукашиновић, психолог
 • Валентина Антић, психолог

 

 

Ви сте овде: Почетна Школа данас Тимови